Ogłoszenia parafialne – 16 styczeń 2022

 1. Dziś druga niedziela tak zwana zwykła – w ciągu roku. Przypomina nam o tym zielony kolor szat liturgicznych. Prosimy Boga, który rządzi niebem i ziemią,  aby wysłuchał łaskawie próśb swojego ludu i obdarzył nasze czasy swoim pokojem. (kolekta mszalna).
 2. 17 stycznia obchodzimy w Polsce Dzień Judaizmu w Kościele katolickimpod hasłem: „Moje myśli nie są myślami waszymi” (Iz 55, 8).
 3. Od 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzimy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na wspólnych nabożeństwach, konferencjach i spotkaniach ekumenicznych. W ten sposób podejmują wysiłek, aby przezwyciężyć wszelkie podziały i doprowadzić do jedności wspólnoty wierzących w Chrystusa.
 4. W piątek, 21 stycznia, będziemy obchodzili Dzień Babci, a w sobotę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Niech będzie to czas szczególnej pamięci i życzliwości dla naszych dziadków i babć. Żyjącym wypraszajmy obfitość Bożego błogosławieństwa, a zmarłym radość życia wiecznego.
 5. Dziękujemy za składane ofiary z racji II Niedzieli miesiąca na prace remontowe. Rada Parafialna zebrała łącznie 4.960 zł (w tym na tace 3.940 zł i ofiary indywidualne 1020 zł).
 6. Pamiętajmy do przestrzegania zarządzeń sanitarnych. Pamiętajmy o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk podczas Mszy Świętej.
 7. Zachęcamy do przekazania 1% na Caritas Diecezji Legnickiej z zaznaczaniem naszego Parafialnego Zespołu Caritas w Zawidowie, który wspiera rodziny najbardziej potrzebujące pomocy w naszej Parafii.
 8. Kościół jest ogrzewany. Bardzo prosimy o zamykanie drzwi wejściowych.
 9. Są do nabycia gazety: „Niedziela” i „Gość Niedzielny” oraz kartka z ogłoszeniami.
 10. Zapraszamy na Msze święte kolędowe, sprawowane w intencji rodzin, które planowaliśmy odwiedzić w ramach corocznej kolędy. Do wspólnej modlitwy w tym tygodniu, zapraszamy naszych parafian:
  • W poniedziałek 17 stycznia - mieszkających przy ul. Miłosza, Prusa, Sienkiewicza, Herberta, Okrzei, Tuwima, Mickiewicza, Szymborskiej.
  • We wtorek 18 stycznia – mieszkańców: Starego Zawidowa.
  • W środę 19 stycznia – mieszkających przy ul. Broniewskiego.
  • W czwartek 20 stycznia – mieszkających przy ul. Norwida, Kopernika, Dębowej, Bukowej, Partyzantów, Parkowej.
  • W piątek 21 stycznia – mieszkających przy ul. Wierzbowej, Warszawskiej, Słonecznej, Spokojnej.
  • W sobotę 22 stycznia – mieszkających przy ul. Starozawidowskiej, Strzeleckiej, Pułaskiego, Ogrodowej, Wilczej.
   Przypominamy że Msze św. kolędowe sprawujemy w dni powszednie tygodnia o godz. 1700. Są do zabrania Obrzędy Liturgii Rodzinnej, którymi można się posłużyć podczas modlitwy o Boże błogosławieństwo dla domu już w gronie rodziny.  Można także nabrać wodę święconą do własnych naczyń by skropić ściany naszych domów. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i kolędowania.
 11. Zapisanych na wyjazdy wakacyjne do Medjugorie i Czarnogóry zapraszamy na spotkanie z Panią przewodnik w poniedziałek o godz. 1800.

 

Poniedziałek 17 Stycznia 2022
8:00 † Danuta Wypiorczyk – od Sylwii i Henryka Barcik z Suchej Beskidzkiej
17:00 Msza św. kolędowa w intencji mieszkańców ul. Miłosza, Prusa, Sienkiewicza, Herberta, Okrzei, Tuwima, Mickiewicza, Szymborskiej.

Wtorek 18 Stycznia 2022
8:00 † Konrad Pach – od uczestników pogrzebu
17:00 Msza św. kolędowa w intencji Mieszkańców: Stary Zawidów

Środa 19 Stycznia 2022
8:00 † Wiktoria † Ignac – Ratajczyk
17:00 Msza św. kolędowa w intencji mieszkańców ul. Broniewskiego

Czwartek 20 Stycznia 2022
8:00 † Krystyna Metelica † mąż Józef † syn Jacek – od siostry Teresy z rodziną
17:00 Msza św. kolędowa w intencji mieszkańców ul. Norwida, Kopernika, Dębowej, Bukowej Partyzantów, Parkowej.

Piątek 21 Stycznia 2022
8:00 W intencji Radosława o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
17:00 Msza św. kolędowa w intencji mieszkańców ul. Wierzbowa, Warszawska, Słoneczna, Spokojna

Sobota 22 Stycznia 2022   
8:00 † kapłanów, egzorcystów, kardynałów, biskupów, misjonarzy, zakonników, zakonnice
17:00 Msza św. kolędowa w intencji mieszkańców ul. Starozawidowska, Strzelecka, Pułaskiego, Ogrodowa, Wilcza

Niedziela 23 Stycznia 2022
8:00 † Jadwiga † Ignacy Samujło
9:15 Msza Święta w Miedzianej
10:30 †† Z rodziny Zawada i Kolbuch
12:00 † Hubert Kopiński
18:00 † Wojciech Izydorczyk †† Zmarli z rodzin Izydorczyk i Winnickich † Maria Izydorczyk 1 rocz. śm.