Na wszelkich uroczystościach prosimy przede wszystkim o pełne - związane z przyjęciem Komunii św. - uczestnictwo we Mszy Świętej.

SIEDEM SAKRAMENTÓW KOŚCIOŁA

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego. źródło: Katechizm Kościoła Katolickiego