Poświęcenia nowego krzyża przydrożnego w Łowinie

9 września w naszej Parafii odbyła się szczególna uroczystość. W Łowinie zebrali się tamtejsi mieszkańcy aby dokonać poświęcenia nowego krzyża przydrożnego ufundowanego przez mieszkańców Łowina. Poprzedni wymagał już zastąpienia a wydarzenie przyspieszył wypadek komunikacyjny. Poświęcenia dokonał Ks. Proboszcz Zbigniew Karaban a pośród zaproszonych gości był obecny Wójt Gminy Sulikow Pan Robert Starzyński. Wszystkim którzy przyczynili się do ufundowania i  budowy tego szczególnego znaku wiary składamy podziękowanie.
Po akcie poświęcenia uczestnicy udali się do Miedzianej gdzie dokonano także poświęcenia, nowej świetlicy wiejskiej.