Dekanalny Turniej Piłki Nożnej

W zakończonym Tygodniu Wychowania nasi ministranci wzięli udział w Dekanalnym Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się w minioną sobotę w Leśnej i zajęli I Miejsce awansując do rozgrywek rejonowych. Nasi przedstawiciele Służby Liturgicznej pokonali ministrantów z Radzimowa i Leśnej.