Niedziela Świętej Rodziny

Dzisiaj w naszej Parafii małżonkowie odmówili przyrzeczenia małżeńskie i otrzymali uroczyste błogosławieństwo.