Ogłoszenia parafialne – 14 listopad 2021

 1. Żyjemy w czasach ostatecznych, bo nasze życie na tym świecie jest tylko etapem pielgrzymki ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie miejsca przygotował nam Bóg. Wobec wydarzeń, które czasem mają cechy apokaliptyczne, nie możemy jednak zapomnieć, że Chrystus nas odkupił, że jesteśmy wezwani do jedności z Nim. Świat się zmienia, lecz słowo Boga trwa na wieki. Każdy nasz udział w Eucharystii jest wyrazem naszej czujności, ufności i gotowości na spotkanie z Panem.
 2. Dzisiaj II niedziela miesiąca ofiary zbierane na tace i składane indywidualnie przeznaczamy na prace remontowe przy naszym kościele.
 3. Do końca listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych, poprzez pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków.
 4. W piątek na Mszy św. o godz. 1800 kolejna katecheza dla dorosłych. Temat: „Wierzę w Boga Ojca”.
 5. Żywy Różaniec przypomina, że trwa jeszcze akcja Księży Sercanów „Pomoc bez pieniędzy”. Polegająca na zbiórce starej, zniszczonej czy nieużywanej biżuterii, z której po przetopieniu powstają srebrne i złote krzyżyki sercańskie – cegiełki, z których dochód jest przeznaczany na pomoc misjom. Kto chciałby jeszcze wspomóc tę akcję, srebro może przekazać Paniom Zakrystiankom lub wrzucić do skarbony na filarze z tyłu kościoła, po prawej stronie.
 6. Zapraszamy na wyjazd do Drezna 11 grudnia 2021. Wyjazd o godz. 900 z rynku w Zawidowie. Wszelkie informacje na tablicy ogłoszeń a na stoliku z prasą jest do wzięcia plan wyjazdu.
 7. Drużyna Harcerska i Gromada Zuchowa z Zawidowa organizują zbiórkę karmy i kocy dla zwierząt ze schroniska, a także słodyczy na paczki mikołajowe dla potrzebujących dzieci z naszego powiatu. Zbiórka 20 listopada na parkingu koło Niebieszczańskich od 900 do 1700. Informacja na plakacie w gablocie.
 8. W tym tygodniu patronują nam:
  • w środę 17 listopada – św. Elżbieta Węgierska, zakonnica, żona Ludwika IV, znana z niezwykłego miłosierdzia wobec ubogich;
  • w czwartek 18 listopada – bł. Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica, patronka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc;
  • w sobotę 20 listopada – św. Rafał Kalinowski, prezbiter, powstaniec styczniowy, karmelita, niezwykły spowiednik.
 9. Spotkania formacyjne dla dzieci i młodzieży oraz Kręgu Biblijnego ze względów epidemicznych zostają na pewien czas zawieszone.
 10. Dziękujemy wszystkim przestrzegającym obowiązku zakrywania ust i nosa podczas Mszy Świętej i dezynfekcji rąk. Pamiętajmy o zakładania maseczek.
 11. Poranne Msze św. we wtorek, środę i czwartek będą w tym tygodniu wyjątkowo sprawowane o godz. 730, ze względu na rekolekcje dziekańskie.
 12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej są: „Niedziela”, „Gość Niedzielny” oraz kartka z ogłoszeniami.

 

Poniedziałek 15 Listopada 2021
8:00 † Bogusław Feliks Więckowski – od uczestników pogrzebu
18:00 † Czarniecka Małgorzata – od uczestników pogrzebu

Wtorek 16 Listopada 2021
7:30 † Michał Urban † Maria Urban
18:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Wandy Hunth w 70 rocznicę urodzin – od dzieci i wnuków

Środa 17 Listopada 2021
7:30 Zmarli Rodzice † Zenona(k) † Henryk † Michał † Rozalia, † Hieronim † Danuta
18:00 W intencji Elżbiety o dar Błogosławieństwa Bożego i zdrowie z racji imienin.

Czwartek 18 Listopada 2021
7:30 † Sylwia Benedyk –od uczestników pogrzebu
18:00 † Henryka(k) † Michał - Aleksandrowicz

Piątek 19 Listopada 2021
8:00 † Salomea Szulińska – urodzinowa
18:00 W intencji Bogusławy w 73 rocznicę urodzin

Sobota 20 Listopad 2021
8:00 † Janina Kulesza – od Danieli Pruskiej
18:00 † Marian Paczuszyński 15 rocz. śm. † Teresa Paczuszyńska

Niedziela 21 Listopada  2021
8:00 † Kazimierz Czerwiński – 11 rocz. śm. † Helena Czerwińska 4 rocz. śm.
9:15 Msza Święta w Miedzianej
10:30 † Krzysztof Rak 3 rocz. śm.
12:00 W intencji Michaliny Steleżuk w 87 rocznicę urodzin dziękczynno - błagalna
18:00 † Władysław Krupko