Sprawozdanie wizytacji kanonicznej w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Miedzianej

Charakterystyka

Rys historyczny

Kościół filialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Miedzianej był wzmiankowany po raz pierwszy w 1346 roku. Spalony przez Husytów w 1427 roku. W 1529 roku był w rękach protestantów. Obecny protestancki kościół parafialny wybudowano w latach 1725-1736 w stylu barokowym. Po 1945 roku odrestaurowany i zaadoptowany do kultu katolickiego.

Obecna wspólnota kościoła filialnego liczy niespełna 300 osób. Mieszkańcy naszej społeczności wywodzą się z różnych regionów Polski, a także z poza granic naszego kraju.

Po II wojnie światowej pierwszymi parafianami byli osadnicy Wojskowi . Dzisiaj mieszkańcy Miedzianej znajdują zatrudnienie w miejscowych zakładach oraz kopalni i elektrowni „Turów”, a także poza granicami naszego kraju.

Życie religijne

Życie religijne tej społeczności  skupia się wokół miejscowego  kościoła. W każdą niedzielę i święta sprawowane są Msze Św. o godzinie 9.15  i 16.30 .frekwencja uczestniczących w tych nabożeństwach wynosi ok. 80 osób .Na terenie Miedzianej znajduje się cmentarz parafialny, na którym od niedawna rozpoczęli- lismy pochówki. W 2013 Czworo dzieci przystąpiło do pierwszej Spowiedzi i Komunii Św.Sakrament małżeństwa zawarła jedna para.Sakrament Chorych przyjęło 4 osoby .W roku 2013 odeszło z tego świata 3 osoby.Bez sakramentów zmarło 2 osoby.W społeczności tej co szóste małżeństwo jest niesakramentalne.Rekolekcje odbywają się tutaj dwa razy w roku.Uczestniczy w nich ponad 200 osób.W roku 2013 rozdano ok. 2000 Komunii Św.W kościele naszym odprawiane są regularnie tradycyjne nabożeństwa.

Katechizacja

Wieś Miedziana należy administracyjnie do gminy Sulików. Dlatego też miejscowe dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej i gimnazjum w Sulikowie i Biernej. Katecheza prowadzona jest przez P. Swobodę, który posiada stosowną do nauczania religii misję kanoniczną. Wszystkie dzieci uczone są w dwugodzinnym systemie. Współpraca ze środowiskiem nauczycielskim układa się nam bardzo dobrze. Miejscowa społeczność dzieci i młodzieży bierze czynny udział w rekolekcjach, nabożeństwach ,czuwaniach.W kościele naszym służy 4 ministrantów.

Inne formy duszpasterstwa

W społeczności Kościoła filialnego pw. św. App. Piotra i Pawła istnieje Żywy Różaniec w  liczbie 10 osób , Liturgiczna Służba  Ołtarza, a także Rada Parafialna w liczbie 8 osób. Przy kościele tym działają aktywnie osoby niezrzeszone, które swoją inwencją twórczą i pracą z upiększania jego wygląd.  

Stan gospodarczy

W ciągu niespełna 5 lat od wizytacji, w kościele tym zrealizowaliśmy wspólnie następujące zadania:

  • wykonanie remontu zakrystii
  • remont ławek i częściowa ich wymiana
  • wykonanie drenażu i odwodnienia
  • wykonanie Krzyża misyjnego 

Niedomagania

Stwierdzam, że spada frekwencja wiernych uczęszczających. Dotychczas na Msze Św. i nabożeństwa. Ze smutkiem podkreślam, że coraz większa liczba wiernych nadużywa alkoholu, co jest powodem tragedii osobistych, rodzinnych i społecznych.

Plany na przyszłość

W nadchodzącej przyszłości chcemy bardziej zaktywizować naszą młodzież do większego udziału w życiu sakramentalnym. Obok zadań duszpasterskich w nadchodzącej przyszłości mamy plany związane z remontem naszej świątyni:

  • generalny remont dachu kościoła
  • renowacja wnętrza kościoła

Mam nadzieję że przy pomocy naszych ofiarnych parafian będziemy mogli większość tych zadań zrealizować.

Kończąc to sprawozdanie pragnę jeszcze raz podziękować za wspólną działalność ofiarnym parafianom, instytucjom samorządowym,zakładom pracy,sponsorom indywidualnym, ludziom dobrej woli, pracującym dla dobra wspólnego tej małej społeczności.