Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

W ramach programu, w którym uczestniczy również nasze parafialne koło Caritas, do 7 tysięcy najbardziej potrzebujących osób w diecezji trafi ponad 350 ton żywności.
Każda z osób (zakwalifikowanych do programu przez Ośrodki Pomocy Społecznej) otrzyma w sumie ok. 50 produktów żywnościowych.

Więcej informacji tutaj.

Aktualizacja 12.07.2020

Od stycznia do lipca 2020 roku nasza parafia uczestniczyła w dystrybucji artykułów spożywczych w ramach programu Operacyjnego pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD - Podprogram 2019. Dystrybucją zajmował się Parafialny Zespół Caritas. Pomoc otrzymało 197 osób. Wydano 19 artykułów spożywczych. W sumie wydano 9473,10 kg żywności o łącznej wartości 42569,51 zł.

Bóg zapłać Paniom z Zespołu Caritas za ciągły trud pomocy potrzebującym, zwłaszcza przez rozdzielanie tak wielkiej ilości żywności. Bardzo dziękujemy za pomoc w transporcie Panu Andrzejowi Mazurowskiemu i Panu Mieczysławowi Okoniowi. Dziękujemy wolontariuszom, którzy pomagali w rozładowaniu transportów.