Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

W ramach programu, w którym uczestniczy również nasze parafialne koło Caritas , do 7 tysięcy najbardziej potrzebujących osób w diecezji trafi ponad 350 ton żywności.
Każda z osób (zakwalifikowanych do programu przez Ośrodki Pomocy Społecznej) otrzyma w sumie ok. 50 produktów żywnościowych.

Więcej informacji tutaj.