PLAN TRIDUUM PASCHALNEGO

Wielki Czwartek

Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 1800 w Zawidowie
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 2000 w Zawidowie

Wielki Piątek

Wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 1100 w Zawidowie
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 1500 w Zawidowie
Liturgia Męki Pańskiej o godz. 1600 w Miedzianej
Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 2000 w Miedzianej
Liturgia Męki Pańskiej w Zawidowie o godz. 1800
Adoracja przy Bożym Grobie
do godz. 2100 w Zawidowie

Wielka Sobota

Adoracja przy Bożym Grobie w Zawidowie od godz. 900 do Wigilii Paschalnej z przerwą na przygotowanie świątyni od godz. 1300 do godz. 1600
Adoracja przy Bożym Grobie w Miedzianej od godz. 1600 do Wigilii Paschalnej
Poświęcenie pokarmów w Zawidowie o godz.: 900, 1000, 1100, 1200
Na wioskach:
Ostróżno 900; ul. Kolejowa 910; Wilka 920; Osiedle 930; Ksawerów 940; Wrociszów Dolny (koło Krzyża) 1000; Wrociszów Górny 1015; Skrzydlice (świetlica) 1025; Wielichów 1035; kościół w Miedzianej 1045; Stary Zawidów (świetlica) 1100.
Liturgia Wigilii Paschalnej w Miedzianej o godz. 1800 z procesją rezurekcyjną wokół kościoła.
Liturgia Wigilii Paschalnej w Zawidowie o godz. 2000 z procesją rezurekcyjną wokół kościoła.