Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem

św. Józefa Rzemieślnika

w Zawidowie

ul. Jana Pawła II 26, 59-970 Zawidów

tel. +48 75 77 88 209

Published in Uncategorised

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO
NAZWA ZAMÓWIENIA: Prace konserwatorskie przy zabytku – Kościół Parafialny pw. św. Józefa Rzemieślnika.

W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona, zgodnie z zatwierdzonym programem renowacji zabytku, zabiegi konserwatorskie  powierzchni ścian oraz ceglanych detali architektonicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do ogłoszenia postępowania zakupowego udostępnionym na stronie internetowej Zamawiającego oraz wnioskodawcy – Gminy Miejskiej Zawidów.

Złożenie oferty nastąpi wyłącznie w formie papierowej. Ofertę należy złożyć w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzezroczysta, zamknięta koperta).
Ofertę należy złożyć pocztą lub osobiście na adres zamawiającego:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Zawidowie przy ul. Jana Pawła II 26, 59-970 Zawidów
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2024 r. do godziny 10:00.
W przypadku osobistego dostarczenia oferty należy złożyć ją w kancelarii parafialnej czynnej:
wtorek i piątek od 16:00 do 17:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2024 r. o godzinie 10:30.

Wiadomśoci

Ogłoszenia parafialne – 14 Lipiec 2024

Dziś XIV Niedziela Zwykła w roku liturgicznym. Kolejna wakacyjna lipcowa niedziela. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby...

14-07-2024

Rusza kolejna edycja programu żywnościowego

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa Rzemieślnika  w Zawidowierozpoczyna dystrybucję żywności  oraz realizację warsztatów w ramach FEPŻ Podprogram 2023! Jeśli jesteś osobą potrzebującą i kwalifikujesz się do uczestnictwa w programie spełniając poniższe kryteria dochodowe: 2.056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej 1.590,00 zł dla osoby w rodzinie Odwiedź Ośrodek Pomocy Społecznej i poproś...

11-07-2024

Ogłoszenia parafialne – 7 Lipiec 2024

Dziś XIV Niedziela Zwykła w roku liturgicznym. Pana prosimy aby udzielał nam wszystkim nieustannie swojej duchowej radości, a na drogach naszego wakacyjnego odpoczynku niech nie zabraknie spotkania z Bogiem w czasie Eucharystii. Ta niedziela jest pierwszą niedzielą miesiąca. O godz. 1030 zmiana Tajemnic Żywego Różańca. Papieska...

07-07-2024

Warto tu zajrzeć

Na skróty

Kontakt

Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Józefa Robotnika w Zawidowie
ul. Jana Pawła II 24
59-970 Zawidów
75 77 88 209

Kancelaria

Kancelaria czynna:
wtorek 16:00 - 17:00
piątek 16:00 - 17:00

Dokumenty potrzebne do przyjęcia Sakramentów Świętych

Chrzest
Bierzmowanie
Małżeństwo
Pozostałe Sakramenty św.

Nauki przedślubne

Więcej informacji o sakramencie małżeństwa

Konto remontowe

Numer konta remontowego:
PEKAO S.A. IO w Zgorzelcu
85 1240 1297 1111 0010 1281 0861

Msze Św.

w dni powszednie: 8:00 i 18:00 (czasu zimowego o 17:00)
w niedzielę i święta: 8:00, 10:30, 12:00 i 18:00